Yağ Filtresi Değişimi Neden Gereklidir?

Motorun normal çalışma çevrimi sırasında ortaya çıkan mikroskobik parçacıklar, tanecikler, kurum ve talaş zerrecikleri, dolaşımda kaldıkları süre boyunca motora zarar verebilir. İstenmeyen bu yabancı maddeleri en iyi şekilde filtreleyen ve tutan Yağ Filtreleri, zamanla doldukları ve etkin koruma işlevlerini yitirdikleri için değiştirilmelidir.