Kullanım Koşulları

  1. Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere uygulama kapsamındaki her türlü unsurun SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Siteye ait sayfaların yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.
  2. Bu sitedeki bağlantılar kullanıcıları başka sitelere götürebilir. SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan / doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.
  3. Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu uygulamadan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan / bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş / doğabilecek zararlardan SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. kesinlikle sorumlu değildir.
  4. İnternet aracılığıyla SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye geçecektir.
  5. 18 yaşından küçüklerin, Alpay Servis Kurumsal Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.
  6. Bu sitede, iş bu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.
  7. Sitenin yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.