İnsan Kaynakları

Sektörel hedeflerimizi gerçekleştirmek ve müşterilerimizin sadakatini kazanabilmek için organizasyon yapısında meydana gelen ihtiyaçları titizlikle analiz ediyoruz. İnsan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak bireysel ve departman bazında yapılması gereken değişiklikleri belirliyoruz. Gelişime olan inancımız doğrultusunda ise boş pozisyonlara öncelikli olarak şirket çalışanlarımızı kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın performansları ve eğitim düzeylerini dikkate alarak ücret belirlemesi yapıyoruz. Daha verimli sonuçlar elde edebilmek için ise Performans Yönetimi Sistemi uyguluyor ve hedeflerimize ulaşma yolunda atılan adımları değerlendiriyoruz.

  1. Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.
  2. İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
  3. Her çalışanımızın Şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
  4. Şirketimiz çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
  5. Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
  6. Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  7. Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
  8. Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.
  9. İhtiyaçların karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.
  10. İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.